رسامحله چیست؟

رسا محله  شبکه اجتماعی بومی محله محور و خدمت محور است که برای عضویت و فعالیت اهالی بیش از صد هزار محله و روستای کشور طراحی شده است که به تدریج سرزمین مجازی ایران را شکل می دهد. هدف این شبکه علاوه بر احیاء هویت محله ها،تحقق نهضت تولید محتوا در فضای مجازی است که با ارائه خدمات اشخاص و نهادها در این شبکه،چرخه ای از دانش و خدمات نیز شکل می گیرد.

 

 

کاربر گرامی، لطفا یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید: